Bestämmelser om uppgiftsskydd

Dessa bestämmelser om uppgiftsskydd gäller för webbplatserna truma.com och truma.com/serviceblog samt Truma-appen för iOS och Android som tillhandahålls av Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (”Truma”). Denna integritetspolicy gäller endast för dessa webbplatser och de sidor som ingår där samt för apparna. Den gäller alltså inte de webbplatser från tredje part som Truma länkar till.


1. Insamling och användning av uppgifter

På våra webbplatser och i våra appar samlar vi endast in personuppgifter när dessa behövs för att uppfylla ditt önskemål och/eller om du frivilligt har försett oss med dessa uppgifter. Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

1.1 Information om användning

När du besöker våra webbplatser samlar vi in information om användning (t.ex. vilken webbläsare som används, vid vilken tid besöket sker, vilka produktsidor som besöks osv.). Vi analyserar denna information för statistiska ändamål, för att vi ska kunna optimera vårt erbjudande och för att säkerställa systemsäkerheten.

1.2 Webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi främst in personuppgifter för upprättande av kontakt, marknadsföring online, frågor till den mobila kundtjänsten eller utskick av nyhetsbrev när du har tagit initiativ till dessa. Hur uppgifterna används beror på syftet. Vid upprättandet av vår webbsida arbetar vi tillsammans med Edelweiss72 GmbH, Agentur für interaktive Medien och Ray Sono AG, som kan se personuppgifterna inom ramen för deras arbete. Dina personuppgifter samlas in och lagras av vår tjänsteleverantör perbit Software GmbH för onlinemarknadsföring.

1.3 Portal för återförsäljare och originaldelstillverkare (OEM)

Om du vill använda vår portal för återförsäljare och OEM måste du först registrera dig. I samband med registreringen samlar vi in följande uppgifter om dig. Observera att det finns obligatoriska fält som du måste fylla i för att vi ska kunna hantera din registrering. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk. Om du väljer att fylla i även de frivilliga fälten kommer uppgifterna du anger där att analyseras för statistiska ändamål och för att vi ska kunna förbättra vårt utbud:

 • Kundnummer
 • Företag
 • Tillägg företag (frivilligt)
 • Titel
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Språk
 • E-postadress
 • Telefon (frivilligt)

Vi samlar in uppgifterna för att kunna behandla beställningar och leverera varor. Vi anlitar en extern leverantör för leveransen av varorna. När du har registrerat dig som återförsäljare eller OEM kan du även skapa egna formulär och t.ex. ändra dina adressuppgifter i portalen.

De insamlade uppgifterna använder vi för att kunna behandla beställningar och leverera dina varor.

1.4 Truma-appen

När du använder vår app samlar vi in uppgifter om användningen av appen (t.ex. uppgifter om enheten, firmware-version, version av appen och uppgifter om hur appen används som till exempel inställningar, vilka funktioner som används, hur ofta och när appen används och vilka felmeddelanden som visas). Dessa uppgifter behandlar vi för statistiska ändamål, för att optimera vårt utbud och garantera systemsäkerheten.

I appen har du möjligheten att upprätta en fjärrstyrningsfunktion och styra dina Truma-verktyg via Bluetooth eller sms. För att kunna erbjuda denna tjänst samlar vi in och behandlar enhetsdata från såväl din mobiltelefon som från det verktyg du vill styra.

Via appen kan du också ladda ner bruksanvisningen för ditt Truma-verktyg. I samband med detta samlar vi in ditt användar-ID för att kunna allokera nedladdningen. Du kan också ange din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Många av funktionerna i denna app använder sig av platstjänster. Din ungefärliga position fastställs med hjälp av wifi, mobilmaster eller GPS. Uppgifterna används för att erbjuda dig platsbaserade tjänster och inte för att kunna lokalisera dig. En kort stund efter att du startat appen blir du tillfrågad ifall du vill använda dessa tjänster under den aktuella sessionen. Du har möjlighet att välja att appen ska komma ihåg ditt beslut så att du inte blir tillfrågad igen. Detta kan sedan ändras under dina inställningar.


2. Användning, lagring och radering av cookies

Cookies (eller ”kakor”) är små textfiler som sparas på din enhet. De är till för att styra internetanslutningen under ditt besök på våra webbplatser. De uppgifter som samlas in med hjälp av cookies sparar vi på ett annat ställe än övriga uppgifter. Dessa uppgifter behandlar vi enbart för statistiska ändamål, för att kunna garantera systemsäkerheten och för att kunna göra tekniska förbättringar. Samtidigt får vi via dessa cookies information som gör att vi kan anpassa vårt utbud så att det passar dina behov bättre. Vi använder enbart så kallade sessionskakor (”session cookies”). De sparas bara på din enhet så länge du har webbläsaren öppen. Sedan raderas de automatiskt. Via inställningarna för din webbläsare kan du förhindra att kakor sparas på din enhet.


3. Datasäkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter från de risker som är förbundna med behandling av uppgifter, särskilt obehörig åtkomst eller publicering. För detta ändamål tillhandahåller vi lämpliga tekniska och organisatoriska lösningar som ligger i linje med den tekniska utvecklingen. De uppgifter som samlas in från din enhet i form av formulär på HTML-sidor överförs till vår server i krypterad form (SSL – Secure Socket Layer).


4. Rättigheter till skydd av personuppgifter

4.1 Rätten till återkallande: Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt godkännande för framtida behandling av dina personuppgifter. Återkallandet påverkar inte lagligheten i den behandling som med ditt godkännande har ägt rum fram till tidpunkten för återkallandet.

4.2 Rätt att få tillgång till sparade uppgifter: Du har rätt att utan kostnad begära ett utdrag av dina lagrade personuppgifter. Om du så önskar kan du få utdraget i elektronisk form.

4.3 Rättelse, radering och begränsning av uppgifter: Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av de personuppgifter som rör dig. När uppgifterna har raderats eller spärrats går det dock inte längre att använda de tjänster för vilka uppgifterna angavs. Rätten till radering kan vara begränsad till följd av lagstadgade krav på lagring av uppgifter.

4.4 Dataportabilitet: Du har rätt att begära att få ut uppgifter som vi behandlar genom en automatiserad process och som du har godkänt att vi använder i maskinläsbart format eller begära att dessa uppgifter överförs till andra personuppgiftsansvariga.

4.5 Åberopande av rättigheter: Det enda du behöver göra för att åberopa dina rättigheter är att skicka ett informellt e-postmeddelande till Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn, Tyskland,
eller en begäran via e-post till: info@truma.com.
Vid eventuella klagomål kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten för dataskydd i Ansbach.


5. Överföring av uppgifter

Det sker ingen överföring av dina uppgifter såvida inte Truma är skyldiga att lämna uppgifterna vidare av juridiska skäl (t.ex. på begäran av utredande myndighet) eller om vi har berättigade skäl (t.ex. inom ramen för orderhantering). Överföring till tredjeland sker endast i den mån vi uttryckligen har angett detta i denna integritetspolicy. Vid överföring av uppgifter vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att tredje part har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.


6. Radering och spärrande av uppgifter

Dina uppgifter raderas när ditt ärende är avslutat, när du har återkallat ditt samtycke till behandling eller när det av juridiska skäl inte längre är tillåtet att spara uppgifterna. När uppgifterna har raderats eller spärrats går det inte längre att använda de tjänster för vilka uppgifterna angavs. Om vi är juridiskt skyldiga att spara uppgifterna raderas de inte, utan spärras i stället från ytterligare användning.


7. Spårbarhet

7.1 Google Analytics

På våra webbplatser används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”) för behandling av uppgifter för marknadsförings- och optimeringsändamål.

Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatserna. Informationen om hur du använder webbplatserna, vilken inhämtats med hjälp av cookies, överförs i regel till en server i USA där den sedan lagras. Du kan förhindra att detta sker genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Genom att aktivera IP-anonymisering på webbplatserna förkortas dock din IP-adress av Google i EU-länderna och övriga EES-länder innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en av Googles servrar i USA där den sedan förkortas.

Vi har tecknat ett motsvarande avtal beträffande behandling av uppgifter med leverantören. Överföringen av uppgifter till USA uppfyller den dataskyddsnivå som krävs. Dataskyddsnivån garanteras av Googles certifiering enligt Privacy Shield Framework.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

På uppdrag av webbplatsoperatören behandlar Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare inom ramen för Google Analytics anonymiseras och kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Du kan alltid förhindra lagringen av cookies genom att ställa in det i din webbläsare. Observera dock att du i sådant fall eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google behandlar de uppgifter om ditt användande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) som har samlats in med cookien genom att ladda ner och installera det plugin-program för webbläsare som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.2 Google Tag Manager

Vår webbplats använder sig av Google Tag Manager. Med hjälp av denna tjänst kan webbplatsens taggar hanteras via ett enda gränssnitt. Google Tag Manager implementerar taggar helt enkelt. Det innebär att inga cookies placeras ut och att inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar, som t.ex. Google Analytics, som kan samla in data. Dock har Google Tag Manager ingen åtkomst till dessa data.

7.3 Pardot Services

Vi använder Pardot Services, en analystjänst från salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. Pardot services använder en ”besökscookie” som genereras med ett identifieringsnummer som känns igen med hjälp av besökarens webbläsare. Med identifieringsnumret handlar det om en genererad sifferkod som inte har någon betydelse utanför Pardot Services. Dessutom skapas vid inloggningen i Pardot-appen en ”sessionscookie för Pardot-appen”. Alla cookies får endast den genererade sifferkoden. Dessutom använder vi Pardot för prenumeration på vårt e-posttjänst. För att skicka e-postmeddelanden använder Pardon trackingteknik. Vi använder dessa data för att få reda på vilka teman som är intressanta för mottagaren. Dessutom registrerar Pardot vilka e-postmeddelanden som öppnas och vilka länkar som mottagaren klickar på. Denna information använder vi sedan för att förbättra e-postmeddelanden vi skickar och tjänsterna vi tillhandahåller.

Om du vill förhindra spårning av Pardot, kan du göra detta med hjälp av din webbläsares inställningar eller genom motsvarande tillägg i din webbläsare. Detta kan dock försämra funktionerna och användarvänligheten för vårt erbjudanden.


8. Integrering av videoklipp från YouTube och Vimeo

8.1 Vi har integrerat videoklipp från YouTube och Vimeo i vårt onlineutbud. Dessa finns lagrade på https://www.YouTube.com och https://vimeo.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. De är alla integrerade i ”avancerat sekretessläge”, d.v.s. inga data om dig som användare överförs till YouTube eller Vimeo ifall du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs de uppgifter som nämns i stycke 8.2. Vi kan inte påverka denna dataöverföring.

8.2 När du besöker vår webbplats får YouTube och Vimeo information om att du besökt de motsvarande sidorna på vår webbplats. Dessutom överförs följande uppgifter:

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för ditt besök
 • Tidzonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Besökets innehåll (aktuell sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Varje överförd datamängd
 • Den webbplats från vilken förfrågan kommer
 • Webbläsare
 • Operativsystem och gränssnitt
 • Webbläsarens språk och version

Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto hos YouTube eller Vimeo som du är inloggad på, eller om du saknar användarkonto.
Om du är inloggad på ditt Google-konto kopplas dina uppgifter direkt till ditt användarkonto. Om du inte vill associeras med din profil hos YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem i marknadsföringssyfte, för marknadsforskning och/eller för att utforma sin webbplats. En sådan utvärdering sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att göra invändningar mot skapandet av denna användarprofil. För att göra detta vänder du dig till YouTube.

8.3 Mer information om i vilken omfattning och för vilka ändamål YouTube eller Vimeo samlar in och behandlar dina uppgifter hittar du i deras respektive integritetspolicy. Där hittar du även mer information om dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda din integritet: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy Google behandlar dina personuppgifter även i USA och omfattas av avtalet EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Vimeo har följande dataskyddsbestämmelser: https://vimeo.com/privacy


9. Integrering av Google Maps

9.1 På vår webbplats använder vi oss av tjänsterna från Google Maps. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda den smidiga kartfunktionen.

9.2 När du besöker vår webbplats får Google information om att du besökt de motsvarande sidorna på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i stycke 8 i denna policy. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto hos Google som du är inloggad på, eller om du saknar användarkonto. Om du är inloggad på ditt Google-konto kopplas dina uppgifter direkt till ditt användarkonto. Om du inte vill associeras med din profil hos Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem i marknadsföringssyfte, för marknadsforskning och/eller för att utforma sin webbplats. En sådan utvärdering sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att göra invändningar mot skapandet av denna användarprofil. För att göra detta vänder du dig till Google.

9.3 Mer information om i vilken omfattning och för vilka ändamål Google Maps samlar in och behandlar dina uppgifter hittar du i deras integritetspolicy. Där hittar du även mer information om dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda din integritet: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy Google behandlar dina personuppgifter även i USA och omfattas av avtalet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

10. Användning av Google Web Fonts

Vi använder externa typsnitt på vår webbplats, så kallade Google Fonts. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Integreringen av Web Fonts sker via ett gränssnitt (”API”) till Google-tjänsterna. Genom integreringen av dessa Web Fonts kan det hända att Google samlar in information (även personuppgifter) och bearbetar denna. Därvid kan ej heller uteslutas att Google överför informationen till en server i tredje land. Vi själva samlar inte in några uppgifter inom ramen för tillhandahållandet av Google Fonts. Genom integreringen av Google Fonts vill vi uppnå att enhetliga typsnitt visas på din enhet. Den rättsliga grunden för den behandling av personuppgifter som beskrivs här är artikel 6.1 f GDPR. Det berättigade intresse som erfordras för detta ser vi i den stora nyttan av en enhetlig visning av typsnitten. Tack vare möjligheten till en enhetlig visning lägger vi ner betydligt mindre resurser på grafisk formgivning än vad fallet hade varit om vi hade varit tvungna att reagera på olika operativsystems eller webbläsares typsnittsstandards med egna, grafiskt anpassade webbplatser. Dessutom har Google bland annat ett berättigat intresse av de insamlade uppgifterna, för att förbättra sina egna tjänster. Tillhandahållandet av personuppgifterna är varken föreskrivet i lag eller i något avtal, och det är inte heller något krav för att ingå avtal. Du är inte heller skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du väljer att inte tillhandahålla dem kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats alls eller endast i begränsad utsträckning, och att visningen av webbplatsen ändras. Mer information hittar du på: https://fonts.google.com/#AboutPlace:about och https://developers.google.com/terms/.
 


11. Användning av Facebook-pixel, Facebook Custom Audiences och Facebook Conversion

För vårt onlineerbjudande bygger vårt legitima intresse på analys, optimering och ekonomiska drift av vår onlineerbjudande och för detta ändamål används den så kallade ”Facebook-pixeln” som drivs sociala nätverket Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland för bosatta i EU.

Facebook är certifierat enligt Privacy-Shield-avtalet och garanterar därmed att följa den europeiska dataskyddslagstiftningen https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Med hjälp av Facebook-pixel är det möjligt för Facebook placera besökarna i en målgrupper för visning av annonser, så kallade ”Facebook-ads”. Därför använder vi Facebook-pixel för att visa Facebook-ads endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller har vissa särdrag (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som bestäms av webbsidor som de besökt) som vi skickar till Facebook (så kallade „Custom Audiences“). Med hjälp av Facebook-pixel vill vi också säkerställa att våra Facebook-ads motsvarar användarens potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixel kan vi också förstå effektiviteten hos Facebook-annonserna för i statistik- och marknadsföringssyfte, där vi ser om användarna omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på vår Facebook-annons (så kallad ”Conversion”).

Facebook-pixel integreras direkt med Facebook när du kommer in på vår webbsida och kan spara en så kallad cookie på din enhet d.v.s. en liten datafil. Din IP-adress anonymiseras efter enkäten av plug-in-leverantören (Facebook). När du sedan loggar in på Facebook eller när du är inloggad eller om du redan är inloggad på Facebook, kommer profilen märkas för att ha besökt vårt onlineerbjudande. Dessa data är anonyma för oss så att vi inte dra några slutsatser om användarens identitet. Däremot lagras och behandlas dessa data av Facebook så att till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook samt för i marknadsförings- och reklamsyfte. Vi har inget inflytande över de insamlade data eller databehandlingen, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen eller lagringstiden. Vi har inte heller någon information för att radera data som samlats in av plug-in-leverantören.

Om vi skickar data till Facebook i jämförande syfte, krypteras de lokalt i webbläsaren och skickas till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs endast i syfte att jämföra med Facebooks data som är krypterad på samma sätt.

Du har möjlighet att inaktivera datainsamling i syfte att personanpassa reklam. Då skapas en cookie som permanent förhindrar datainsamling, om du inte riktat tar bort denna cookie i din webbläsare eller du använder funktionen ”ta bort alla cookies”. Du kan när som helst neka cookies på nytt.

Facebooks databehandling sker inom ramen för Facebooks dataanvändningsriktlinjer. Allmänna råd för visning av Facebook-ads finns i Facebooks dataanvändningsriktlinjer: https://www.facebook.com/policy.php. Speciell information och detaljer för Facebook-pixel och dess funktionalitet får du i Facebooks hjälpavsnitt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan motsätta dig registrering från Facebook-pixel och användning av dina data för visning av Facebook-ads. För att ställa in vilka typer av annonser om visas på Facebook, kan du gå till Facebooks sida för detta och följa anvisningarna för att få råd användningsbaserade inställningar för annonser: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna sker oberoende av plattform, d.v.s. för alla enheter som datorer eller mobila enheter.

Du kan också neka användningen av cookies för räckviddsmätning och reklamändamål, även via initiativet för nätverksannonserings inaktiveringssida https://optout.networkadvertising.org/ och dessutom den amerikanska webbsidan https://www.aboutads.info/choices/ eller den europeiska webbsidan https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
 

12. Trumas nyhetsbrev

12.1. Prenumeration på Trumas nyhetsbrev

Om du har anmält att du vill ha Trumas nyhetsbrev använder Truma de uppgifter som du angav vid registreringen för att skicka ett nyhetsbrev från Truma, eller från ett företag inom Truma-koncernen, till dig. Vi för inte över dina uppgifter till tredje part. Det enda undantaget är de partnerföretag som vi anlitar för att sköta de tekniska aspekterna av nyhetsbrevsutskicket. I dessa fall begränsas dock mängden överförda uppgifter till ett nödvändigt minimum.

12.2. Användarens samtycke till insamling och behandling av uppgifter

I samband med att du registrerar dig för ett nyhetsbrev från Truma godkänner du följande förklaring om samtycke:

”Ja, jag vill få nyhetsbrev från Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG eller från företag inom Truma-koncernen skickade till mig via e-post. Om jag inte längre vill få information kan jag när som helst ta tillbaka detta samtycke.”

Vi använder dina uppgifter enbart för att skicka nyhetsbrev.

För att kunna förbättra vårt nyhetsbrev använder vi e-postanalystjänsten Emarsys, en tjänst från Emarsys eMarketing Systems AG. Det sker genom att vi skapar ett protokoll över just dina läsarpreferenser, där vi analyserar om ett e-postmeddelande har öppnats och vilka länkar läsaren har klickat på. En öppning registreras när nyhetsbrevet öppnar en viss grafikfil från servern. Mer information om dataskydd hos Emarsys hittar du här: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

12.3. Avregistrering från Trumas nyhetsbrev

Användare som inte längre vill få våra nyhetsbrev eller e-posterbjudanden klickar på en länk som heter ”avregistrera” som finns med i alla e-postmeddelanden som Truma skickar.


13. Tävlingar

Om du deltar i en tävling samlar vi in de personuppgifter du har angett för att kunna genomföra tävlingen. Dessa uppgifter lämnar vi vidare till det företag inom Truma-koncernen som anordnar tävlingen.

Om du skulle vinna kontaktar Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, eller det företag inom Truma-koncernen som anordnar tävlingen, dig personligen för att ordna överlämningen av priset. Om det är frågan om en Facebook-tävling publicerar vi ditt profilnamn.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, eller det företag inom Truma-koncernen som anordnar tävlingen, behandlar de personuppgifter som en deltagare uppger i samband med en tävling dels för att kunna genomföra tävlingen, dels för statistiska ändamål. Radering av de lagrade personuppgifterna sker när de inte längre behövs för tävlingen eller när det av juridiska skäl inte längre är tillåtet att spara uppgifterna.


14. Personuppgiftsansvarig

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Tyskland
Tel. +49 (0)89 4617-0
Fax +49 (0)89 4617-2116
E-post: info@truma.com

Dataskyddsombud:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg, Tyskland
Tel. +49 (0)941 630 49 789
E-post: kontakt@buglkollegen.de