Truma producerar igen och donerar masker

Corona-krisen

2020-apr-21

Truma har på grund av Corona-krisen begränsat driften under de senaste veckorna. Sedan mitten av april 2020 har familjeföretaget från Putzbrunn återupptagit produktionen med en liten personalstyrka. Vi står i ständig kontakt med tillverkare och återförsäljare, bedömer gemensamt den aktuella situationen och anpassar oss stegvis efter hur situationen utvecklas”, förklarar VD Alexander Wottrich.

Vi donerar flera tusen masker

För att långsamt kunna starta upp driften igen har Truma i samråd med läkare tagit fram ett omfattande paket med åtgärder och hygienföreskrifter. "Detta gör det möjligt för oss att följa alla föreskrifter från Robert Koch-institutet och skydda vår personal på bästa möjliga sätt." Hit hör också obligatorisk mask för alla medarbetare. "Eftersom det saknas lämplig skyddsutrustning i vård- och omsorgssektorn donerar vi större delen av de masker vi har fått, för närvarande flera tusen, till ålderdomshem i München-regionen och institutioner inom hälso- och sjukvård", säger Wottrich. Vi hoppas att erhålla fler masker inom kort, eftersom behovet på vårdområdet fortfarande är mycket stort."

Truma Service tillgänglig igen

Trots den begränsade driften är Truma Service tillgänglig igen från hemkontoret för kunderna: Campare når Truma Servicecentrum på telefonnummer 0049 89 4617 20 20 och via e-post på service@truma.com.