Julegave fra Truma

10.000 euro til digitale klasserom

3. des. 2020

Bildetekst: Videokonferanse i stedet for et fysisk møte: Ralph Hölting og søster Christophora ved Schloss Zinneberg (til venstre over / under) takker Truma for gaven. Truma-partner Renate Schimmer-Wottrich (i midten over), daglig leder Robert Strauß (i midten under), dr. med. Andrea Schimmer-Eidenschink, nestleder i Truma-stiftelsen (til høyre) og prosjektorganisator Katrin Baron (under til høyre)

Det er en fin tradisjon: Til jul gir Truma avkall på julegaver til kunder og forretningspartnere og bruker i stedet pengene på en allmennyttig organisasjon. I år hjelper Truma Schloss Zinneberg, en velferdsinstitusjon for barn og unge i Glonn ved München. Gaven på 10.000 euro gjør det mulig for institusjonen å utstyre seks klasserom med digital infrastruktur i form av kameraer, mikrofoner, headset og tilbehør av høy kvalitet. Schloss Zinneberg omfatter blant annet et terapeutisk-pedagogisk hjem for jenter og kvinner, en videregående skole og og en yrkesskole, en åpen heldagsskole og et terapeutisk-pedagogisk tilbud på dagtid.

Mange bruksmuligheter

"Takket være det nye IT-utstyret kan vi dele klassene ved behov og overføre undervisningen fra rom til rom eller til og med hjem", sier søster Christophora, lederen på Schloss Zinneberg. "I tillegg bruker vi det nye utstyret for å filme realistiske lærevideoer for dem vi skal utdanne." De digitale pakken kan også brukes til hverdagsformål utenfor skolen: "De gjør det mulig for oss å føre førstegangssamtaler i en terapeutisk sammenheng på Internett."

Et hjerteanliggende

"Vi ønsker å hjelpe organisasjoner med prosjekter der de holder til – prosjekter som de ellers ikke kunne ha realisert. Det er desto viktigere i disse krisetider med covid-19", sier Robert Strauß, daglig leder i Truma.