Gegevensbeschermingsbepalingen

Deze gegevensbeschermingsbepalingen gelden voor de websites truma.com en truma.com/serviceblog, en voor de Truma-app voor iOS en Android, zoals ze worden gebruikt door Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG ("Truma"). Deze verklaring met betrekking tot gegevensbescherming geldt alleen voor deze websites en onderliggende sites, evenals voor de apps. Hieronder vallen dus niet de websites van derden waarnaar Truma door middel van de link verwijst.


1. Gegevensverzameling en -gebruik

Op onze website en in onze apps verzamelen we alleen persoonsgegevens wanneer ze nodig zijn voor het door u gewenste doel en/of wanneer u ze ons vrijwillig geeft. Met persoonsgegevens wordt verwezen naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Gebruiksgegevens

Bij een bezoek aan onze website verzamelen we gebruiksgegevens (bijvoorbeeld de gebruikte browser, de tijdstippen waarop de website is geopend, bezochte productpagina's enzovoort), die we gebruiken voor statistische doeleinden, voor het optimaliseren van ons aanbod en voor het evalueren van de systeemveiligheid.

1.2 Website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we in het bijzonder persoonsgegevens met betrekking tot de reden waarom u contact hebt gezocht, voor online adverteren, voor het opvragen van mobiele klantenservices of voor het toesturen van de nieuwsbrief. Het gebruik van de gegevens is verbonden aan een bepaald doel. Voor onze website werken we samen met twee dienstverleners, te weten Edelweiss72 GmbH, een Duits bureau voor interactieve media, en Ray Sono AG. Deze twee partijen zijn in het kader van de dienstverlening gerechtigd om persoonsgegevens in te zien. Wat betreft online adverteren worden uw persoonsgegevens geregistreerd en opgeslagen door onze dienstverlener perbit Software GmbH.

1.3 Portal voor handelaren en OEM

Als u onze portal voor handelaren en OEM wilt gebruiken, moet u zich hiervoor registreren. Daarbij verzamelen we de volgende gegevens over u. Houd er rekening mee dat er verplichte velden zijn die ingevuld moeten worden om uw aanvraag te kunnen verwerken. Deze velden zijn voorzien van een sterretje. Als u ook gegevens invult in de andere velden, worden deze geëvalueerd voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons aanbod:

 • Klantnummer
 • Bedrijf
 • Extra informatie bedrijf (optioneel)
 • Aanhef
 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Taal
 • E-mailadres
 • Telefoon (optioneel)

We verzamelen gegevens met als doel de order af te handelen en de artikelen te leveren. Het leveren van goederen gebeurt via een externe dienstverlener. Als geregistreerde handelaar of OEM kunt u ook uw eigen formulieren genereren en bijvoorbeeld uw adresgegevens veranderen in de portal.

De verzamelde gegevens gebruiken we voor het afhandelen van uw order en het versturen van de artikelen.

1.4 Truma-app

Wanneer u gebruikmaakt van onze app, verzamelen we gebruiksgegevens van de app (bijvoorbeeld de apparaatgegevens, de firmwareversie, de toepassingsversie van de app en de gebruiksgegevens van de app, zoals instellingen, gebruikte functies, hoe vaak en op welke tijdstippen de app is geopend en foutmeldingen). Deze gegevens gebruiken we voor statistische doeleinden, voor het optimaliseren van ons aanbod en om de systeemveiligheid te garanderen.

In de app hebt u de mogelijkheid om afstandsbediening in te stellen voor uw Truma-apparaten via Bluetooth of sms. Hiervoor verzamelen en verwerken we de apparaatgegevens van uw mobiele telefoon en het te bedienen apparaat, zodat we de service beschikbaar kunnen stellen.

U hebt de mogelijkheid de bedieningshandleiding voor uw Truma-apparaten te downloaden met behulp van de app. Daarvoor verzamelen we uw gebruikers-id om deze download met u in verband te kunnen brengen. Bovendien hebt u de mogelijkheid u met uw e-mailadres aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Voor bepaalde functies van deze toepassing wordt uw huidige locatie gebruikt. Uw locatie wordt bepaald op basis van wifi-netwerken, zendmasten voor mobiele telefonie of door middel van gps. De gegevens worden gebruikt om u locatiegebaseerde diensten aan te bieden en niet om uit te zoeken waar u zich bevindt. Korte tijd na het starten van de toepassing wordt u gevraagd of u tijdens de huidige sessie gebruik wilt maken van deze diensten. U hebt de mogelijkheid uw beslissing langdurig op te slaan, zodat deze vraag niet meer wordt gesteld. Vervolgens kunt u uw instellingen wijzigen.
 

2. Gebruik, opslag en verwijderen van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat op worden opgeslagen. Ze zijn bedoeld voor het besturen van de internetverbinding tijdens uw bezoek aan onze websites. De
gegevens die door middel van cookies worden verzameld, slaan we gescheiden van andere gegevens op. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden, om de systeemveiligheid te garanderen en om technische verbeteringen te realiseren. Tegelijkertijd ontvangen we via deze cookies informatie die het mogelijk maakt ons aanbod af te stemmen op uw behoeften. We maken uitsluitend gebruik van zogenaamde session-cookies. Die blijven slechts op uw eindapparaat staan totdat u uw webbrowser sluit. Daarna worden ze automatisch verwijderd. Via de instellingen van uw browser kunt u voorkomen dat cookies op uw eindapparaat op worden gezet.
 

3. Gegevensbeveiliging

We beschermen uw persoonsgegevens tegen de risico's die verband houden met gegevensverwerking, met name tegen geoorloofde toegang, gebruik of publicatie. Voor dit doel zetten we geschikte technische en organisatorische maatregelen in, die zich oriënteren aan de huidige stand van de techniek. De gegevens die via formulieren op html-pagina's van u worden verzameld, worden in gecodeerde vorm (SSL - Secure Socket Layer) van uw eindapparaat naar onze servers overgedragen.
 

4. Rechten met betrekking tot gegevensbeveiliging

4.1 Bezwaarrecht: u hebt het recht de door u verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment voor de toekomst te herroepen. De herroeping geldt niet voor de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die tot aan het moment van de herroeping zijn verzameld.

4.2 Informatierecht: u hebt het recht gratis informatie te verkrijgen over de opgeslagen persoonsgegevens. Desgewenst we u de informatie elektronisch doen toekomen.
4.3 Correctie, verwijdering en beperking van de gegevens: u hebt het recht op correctie, verwijdering of beperking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op uzelf. Bij het verwijderen of vergrendelen van uw gegevens kunt u echter geen gebruik meer maken van de betreffende diensten. Uw recht op verwijdering kan uitgesloten zijn vanwege wettelijke bewaarverplichtingen.

4.4 Gegevensexport: u hebt er recht op dat wij gegevens die we met automatische processen verwerken en waarvan u hebt toegestemd in het gebruik, beschikbaar stellen in machineleesbare vorm of aan een andere verantwoordelijke.

4.5 Aanspraak maken op uw rechten: u kunt aanspraak maken op uw rechten door een bericht te sturen aan Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn
of per e-mail naar info@truma.com.
Bij bezwaren kunt u zich richten tot de verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in Ansbach.
 

5. Doorgeven van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven, tenzij Truma daartoe wettelijk verplicht (bijvoorbeeld bij een aanvraag van een opsporingsinstantie) of gerechtigd is (bijvoorbeeld in het kader van de verwerking van ordergegevens). Overdracht van gegevens aan andere landen vindt alleen plaats voor zover wij hier in de gegevensbeschermingsverklaring uitdrukkelijk op wijzen. We nemen bij de overdracht maatregelen om te garanderen dat derden een geschikt beschermingsniveau voor persoonsgegevens hanteren.
 

6. Verwijdering en vergrendeling van gegevens

Uw gegevens worden verwijderd wanneer de verwerking van uw aangelegenheid is afgesloten, u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken of wanneer het opslaan niet (meer) is toegestaan vanwege andere wettelijke maatregelen. Na het verwijderen of vergrendelen van de gegevens kan geen gebruik meer worden gemaakt van de betreffende diensten. Als er een wettelijke bewaarplicht geldt voor de gegevens, dan worden de gegevens in plaats daarvan vergrendeld voor verder gebruik.
 

7. Tracking

7.1 Google Analytics

Op de websites worden door de service Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), gegevens verwerkt voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekst bestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de analyse van uw gebruik van de websites mogelijk maakt. De op basis van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites wordt gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit kunt u voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Door het activeren van de IP-anonimisering op de websites wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten in de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar afgekort.

We hebben met de aanbieder een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens afgesloten. De gegevensoverdracht naar de VS voldoet aan het noodzakelijke gegevensbeschermingsniveau. Het gegevensbeschermingsniveau wordt gewaarborgd door de Privacy Shield Framework-licentiëring van Google.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google de verwerkte informatie om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere services uit te voeren voor de website-eigenaar die samenhangen met het gebruik van de website en het internetgebruik. Het IP adres dat door uw browser wordt overgedragen en geanonimiseerd in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware hiervoor in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die met het cookie zijn gemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google, en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen. Hiervoor downloadt u de browserplug-in via de onderstaande link en installeert u deze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.2 Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. Met Google Tag Manager worden alleen tags geïmplementeerd. Dat houdt in: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Google Tag Manager activeert andere tags, zoals Google Analytics, waarmee eventueel gegevens worden geregistreerd. Deze gegevens worden echter niet geopend met Google Tag Manager.

7.3 Pardot Services

We maken gebruik van Pardot Services, dit is een analysedienst van salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, VS. Pardot Services maakt gebruik van een zogeheten 'Visitor Cookie', dat een identificatienummer genereert op basis waarvan de browser van de bezoeker aan de desbetreffende website kan worden herkend. Het betreft hier een identificatienummer dat uit een reeks getallen bestaat en dat uitsluitend van betekenis is voor Pardot Services. Daarnaast wordt bij het inloggen op de app van Pardot een zogeheten 'Pardot App Session Cookie' geïnstalleerd. Deze cookies bestaan enkel uit de gegenereerde getallenreeks. Daarnaast maken we ook gebruik van Pardot voor de aanmelding bij onze e-mailservice. Pardot maakt bij het verzenden van e-mails gebruik van tracking. We gebruiken de verzamelde gegevens om te achterhalen welke thema's interessant zijn voor de ontvanger van desbetreffende e-mails. Pardot registreert daarnaast of onze e-mails daadwerkelijk worden geopend en op welke links de ontvangers klikken. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van de door ons verstuurde e-mails en onze dienstverlening verder te verbeteren.

U kunt de tracking door Pardot uitschakelen. Dit doet u in het instellingen-menu van uw browser of door een adblocker aan uw browser toe te voegen. Dit kan er echter voor zorgen dat bepaalde functies niet volledig werken en content niet correct wordt getoond, waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze site afneemt.
 

8. Invoegen van YouTube- en Vimeo-video's

8.1 We hebben YouTube- en Vimeo-video's ingevoegd in ons online aanbod, die worden opgeslagen op https://www.YouTube.com en https://vimeo.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze vallen onder de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen naar YouTube of Vimeo als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 8.2 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

8.2 Door een bezoek aan de website ontvangen YouTube en Vimeo de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de volgende gegevens overgedragen.

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de oproep (concrete site)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de aanvraag afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube of Vimeo een gebruikersaccount heeft waarmee u bent ingelogd, en het feit of er een gebruikersaccount bestaat.
Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks in verband gebracht met uw account. Wanneer u niet wilt dat ze in verband worden gebracht met uw profiel bij YouTube, dient u zich af te melden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor advertentiedoeleinden, marktonderzoek en/of de vraaggerichte vormgeving van de website. Een dergelijke evaluatie gebeurt vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) met het oog op vraaggericht adverteren en om andere gebruikers van het social network te informeren over hun activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het samenstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich dient te richten tot YouTube.

8.3 Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door YouTube of Vimeo vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden waarmee u uw privacy kunt beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is daar gecommitteerd aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Vimeo heeft de volgende gegevensbeschermingsbepaling: https://vimeo.com/privacy
 

9. Invoegen van Google Maps

9.1 Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks in de website weergegeven en bieden we een comfortabel gebruik van de kaartfunctie.

9.2 Door een bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 8 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount heeft waarmee u bent ingelogd, en het feit of er een gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks in verband gebracht met uw account. Wanneer u niet wilt dat ze in verband worden gebracht met uw profiel bij Google, dient u zich af te melden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor advertentiedoeleinden, marktonderzoek en/of de vraaggerichte vormgeving van de website. Een dergelijke evaluatie gebeurt vooral (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) met het oog op vraaggericht adverteren en om andere gebruikers van het social network te informeren over hun activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het samenstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich dient te richten tot Google.

9.3 Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over de betreffende rechten en de instellingsmogelijkheden waarmee u uw privacy kunt beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is daar gecommitteerd aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

10. Gebruik van Google Web Fonts

We gebruiken op onze website externe lettertypes, de zogenaamde Google Fonts. Google Fonts is een service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google"). De overname van Web Fonts geschiedt via een interface ("API“) naar de Google Services. Door de inbouw van Web Fonts verwerft Google bepaalde informatie (ook persoonsgegevens) die worden verwerkt. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat Google deze informatie ook overbrengt naar een server in het buitenland. Wij zelf verzamelen geen gegevens bij het ter beschikking stellen van Google Fonts. Met de inbouw van Google Fonts hebben we de bedoeling om speciale lettertypes op uw apparaat leesbaar weer te geven. De rechtsgrond voor de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in het artikel 6 paragraaf 1 al. F van de GDPR (AVG). Ons gerechtigd belang ligt in het bijzondere voordeel dat wordt geboden door de correcte weergave van de lettertypes. Door deze mogelijkheid van een uniforme weergave kunnen we de onkosten onder controle houden en hoeven we niet in te spelen op de normen van de verschillende besturingssystemen, browsers of websites met een eigen grafische weergave. Bovendien heeft Google zelf een gerechtigd belang om deze (persoons)gegevens te verzamelen om de eigen dienstverlening te verbeteren. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel verplicht en is ook niet noodzakelijk om een overeenkomst af te sluiten. U bent ook niet verplicht om uw persoonsgegevens kenbaar te maken. Als u dit niet doet zal dit echter voor gevolg hebben dat u onze website niet volledig zult kunnen gebruiken en is het mogelijk dat de website voor u op een andere wijze wordt weergegeven. Verdere informatie vindt u op: https://fonts.google.com/#AboutPlace:about en https://developers.google.com/terms/.
 


11. Gebruik van Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences en Facebook Conversion

Uit hoofde van ons gewettigd belang bij analyse, optimalisatie en exploitatie van ons online aanbod, wordt op onze website de zogeheten 'Facebook-pixel' van het socialemediaplatform Facebook ('Facebook') weergegeven, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS c.q. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, voor inwoners van de EU.

Facebook is gecertificeerd conform het data-akkoord EU-US Privacy Shield, waardoor naleving van de Europese wet op gegevensbescherming wordt gewaarborgd https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook bezoekers van onze website in specifieke doelgroepen indelen voor het weergeven van advertenties, de zogeheten 'Facebook-ads'. We gebruiken de Facebook-pixel, om ervoor te zorgen dat de geplaatste Facebook-ads uitsluitend worden aangeboden aan Facebook-gebruikers die een interesse in ons online aanbod hebben getoond, of aan gebruikersgroepen die voldoen aan bepaalde kenmerken (interesse in bepaalde thema's of producten dat op basis van de bezochte websites konden worden geïdentificeerd) die wij aan Facebook hebben aangeleverd, de zogeheten 'Custom Audiences'. Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-ads in overeenstemming zijn met de potentiële interesses van gebruikers en niet als storend worden ervaren. Daarnaast kunnen we met behulp van de Facebook-pixel het effect meten van reclameboodschappen op Facebook ten behoeve van statistieken en marktonderzoek. We kunnen namelijk zien of de gebruiker, nadat deze op een Facebook-advertentie heeft geklikt, daadwerkelijk naar onze website werden doorgestuurd (zgn. 'conversie'). „Conversion“).

Zodra onze website opgevraagd, plaatst Facebook de Facebook-pixel op de site en installeert een cookie (klein tekstbestand) op uw apparaat. Uw IP-adres wordt onmiddellijk na de identificatie door de Plug-in aanbieder, in dit geval Facebook, geanonimiseerd. Als u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of wanneer u ons online aanbod hebt bekeken terwijl u was aangemeld, wordt dit bezoek aan onze website in uw profiel opgeslagen. De verzamelde persoonsgegevens blijven voor ons anoniem, m.a.w. de identiteit van de gebruikers kan door ons niet worden achterhaald. Voornoemde gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, om zo een link te kunnen leggen naar de gegevens van het desbetreffende gebruikersprofiel, zodat dit vervolgens door ons of Facebook kan worden gebruikt voor marktonderzoek en advertentiecampagnes. We hebben geen enkele invloed op de verzamelde gegevens en de verwerkingsprocessen van voornoemde gegevens. Daarnaast zijn we ook niet op de hoogte van de omvang waarin en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld, noch van de opslagduur. We beschikken daarnaast ook niet over informatie over het verwijderen van de door de Plug-in aanbieder verzamelde gegevens.

Voor zover wij gegevens voor controledoeleinden aan Facebook overdragen, worden deze eerst lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Voornoemde verzending wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van een controle op de door Facebook versleutelde gegevens.

Het is mogelijk om het inzamelen van gegevens uit te schakelen, op basis waarvan gepersonaliseerde reclame kan worden aangeboden. Hierdoor wordt een cookie op uw toestel geïnstalleerd dat de gegevensverzameling permanent blokkeert. De blokkering wordt opgeheven zodra u de cookie in uw browser of via de functie 'Alle cookies wissen' verwijdert. U kunt uw weigering c.q. toestemming op ieder willekeurig moment herzien.

Verwerking van de gegevens door Facebook wordt uitgevoerd conform het door Facebook gehanteerde gegevensbeleid. Meer informatie over de weergave van Facebook-ads vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php. Ga voor meer specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en het gebruik ervan naar het Helpcentrum van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen het inzamelen van gegevens via de Facebook-pixel en het gebruik van voornoemde gegevens ten behoeve van weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welk soorten advertenties via Facebook mogen worden weergegeven, gaat u naar de speciale Facebook-pagina. Hier vindt u informatie over het toestaan van op uw interesses gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Instellingen zijn platform-onafhankelijk, wat betekent dat ze voor alle apparaten, zoals desktop of mobiele toestellen, gelden.

U kunt cookies ten behoeve van bereikmetingen en advertentiedoeleinden ook uitschakelen via speciale voorlichtingssites https://optout.networkadvertising.org/, of de Amerikaanse website https://www.aboutads.info/choices/, en of via de Europese website https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.


12. Truma-nieuwsbrief

12.1. Aanmelden voor de nieuwsbrief van Truma

Als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van Truma, gebruikt Truma de gegevens die u bij de registratie hebt opgegeven met als doel de nieuwsbrief van Truma of van een van de bedrijven van de Truma Groep naar u toe te sturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop vormen alleen de partnerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische afhandeling van het verzenden van de nieuwsbrieven. In deze gevallen is de omvang van de gegevensoverdracht echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.

12.2Toestemming van de gebruiker voor het verzamelen en verwerken van gegevens

Voor zover u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van Truma, luidt de toestemmingsverklaring als volgt:

"Ja, ik wil de nieuwsbrief van Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG of van bedrijven van de Truma Groep per e-mail ontvangen. Als ik geen informatie meer wil ontvangen, kan ik deze toestemming op elk gewenst moment intrekken."

We gebruiken uw gegevens uitsluitend om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Ter verbetering van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de e-mailanalysedienst van Emarsys, een service van Emarsys eMarketing Systems AG. Voor dit doel registreren we uw individuele lezersvoorkeuren door te analyseren of een e-mail is geopend en op welke links er is geklikt. Of een e-mail is geopend, wordt vastgesteld doordat de nieuwsbrief een speciaal geprepareerd grafisch bestand opvraagt bij de server. Meer informatie over gegevensbescherming bij Emarsys vindt u hier:
https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

12.3. Afmelden voor de nieuwsbrief van Truma

Gebruikers die onze nieuwsbrief of onze reclamemails niet meer willen ontvangen, klikken op de link "hier abbestellen" (hier afmelden) die in alle door Truma gestuurde e-mails staat.
 

13. Spel

Wanneer u deelneemt aan een spel, verzamelen we de door u gegeven persoonsgegevens om het spel te kunnen houden. Deze gegevens geven wij door aan het bedrijf van de Truma Groep dat het spel organiseert.

Als u wint, neemt Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG of het organiserende bedrijf van de Truma Groep met u persoonlijk contact op voor de verdere afhandeling. Als het gaat om een spel op Facebook, publiceren uw profielnaam.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden zowel om het spel te kunnen houden als voor statistische doeleinden verwerkt door het organiserende bedrijf uit de Truma Groep, en voor statistische doeleinden door Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens gebeurt wanneer ze niet meer nodig zijn voor het houden van het spel, of wanneer het opslaan op andere manieren strijdig is of wordt met de wettelijke regelgeving.
 

14. Verantwoordelijke instantie

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tel. +49 (0)89 4617-0
Fax +49 (0)89 4617-2116
E-mail: info@truma.com

Functionaris voor gegevensbescherming:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg
Tel. +49 (0)941 630 49 789
E-mail: kontakt@buglkollegen.de